Téma rotundy Sv. Václava ve výuce na KTF

V úterý 26. dubna 2016 proběhla v rámci předmětu „Interdisciplinární cvičení“ přednáška PhDr. Jarmily Čihákové o nálezu rotundy Sv. Václava, její záchraně a archeologickém průzkumu. Význam nálezu jedné z nejstarších sakrálních památek na území Čech zcela zásadně přispívá k poznání křesťanství v našich zemích, protínající se navíc v tomto místě s kulty předkřesťanské společnosti.

IMG_3214

Přednáška byla určena studentům přednáškových cyklů zaměřených na historii umění, architekturu, historiografii, stejně jako zájemcům tyto oblasti.

 

IMG_3216

Setkání proběhlo na základě deklarované spolupráce mezi Matematicko-fyzikální fakultou a Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.

Na přednášku navazovala exkurze studentů o týden později, v úterý 3. května.

IMG_3266