O projektu

Název: Záchrana Rotundy Sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze

Registrační číslo: EHP-CZ06-OV-1-033-01-2014

Realizátor: Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Ke Karlovu 3, Praha 120 00

Celkové výdaje projektu: 9 147 552 Kč

Dotace z Národního fondu pokrývá pouze 80% potřebných finančních prostředků na jeho realizaci. 20% z celkových předkládaných výdajů projektu se spolupodílí MFF UK.

Doba realizace: 01. 01. 2015 – 30. 04. 2016

Prostředky získané formou darů v aplikaci www.nase-rotunda.cz jsou určeny na úhradu zbývajících nákladů na realizaci projektu, jeho přípravu a na udržitelnost.