Projektový tým

Projektový tým je složen ze zaměstnanců Univerzity Karlovy v Praze i externích odborníků.

Tým byl sestaven tak, aby byly vytvořeny pokud možno nejlepší předpoklady úspěšného řešení. Pracovníci, kteří se podílí na realizaci projektu, mají bohatou zkušenost s koordinací a řešením projektů Strukturálních fondů EU, MŠMT, GAČR i EHP a Norských fondů. Členové týmu jsou zodpovědní za svou oblast a jednotlivé činnosti jsou navrženy tak, aby všechny části projektu proběhly co nejefektivněji.

Vedoucí projektu
RNDr. Martin Vlach, Ph.D.

Asistentka vedoucího projektu
Bc. et Mgr. Ilona Šimánková

Manažerka publicity
RNDr. Karolína Houžvičková Šolcová

Asistent manažera publicity
Bc. Jakub Viliš

Projektový manažer a administrátor projektu (externí dodavatel)
Fund Consulting
Ing. Jana Feřtková
Ing. Ivana Klepaczova

Finanční manažerka projektu
Táňa Nováčková

Překladové práce pro web – internetové stránky projektu
Mgr. Galina Kiryushina

Projektový manažer Ministerstvo financí ČR
Ing. Lenka Šlitrová

Kontakt: info@nase-rotunda.cz