Restaurátorské a stavební práce

Prostor nálezu rotundy je natolik historicky cenný, že veškeré práce, které se v tomto prostoru budou vykonávat jsou buď přímo restaurátorského charakteru nebo musí být prováděny pod přímým restaurátorským dohledem.

Jednotlivé restaurátorské práce budou prováděny v průběhu celého trvání projektu:

 1. Restaurovaní románských zdí,
 2. Restaurovaní románských dlaždic – kontrola a stabilizace,
 3. Konzervace archeologických situací v jižní polovině lodi,
 4. Výroba a osazení replik dlažby,
 5. Osazení historických kamenů – exponátů,
 6. Adjustáž ostatních zdí,
 7. Výmalby – barevné retuše,
 8. Osazeni foto-profilu na zídku,
 9. Restaurátorská dokumentace – zpráva.

64n1wu-smutka5

Související práce, vykonávané přímo restaurátory nebo poučenými řemeslníky pod dohledem restaurátora, budou zejména tyto: zabezpečovací, bourací a pomocné práce, drobné zednické a kamenické práce, výmalby, protipožární úpravy.

Stavební práce

Stavební část projektu zajišťující zpřístupnění rotundy a přizpůsobení prostoru pro prezentační účely zahrnuje:

 1. úpravu a začištění vstupního prostoru, stavbu schodů propojujících vstup s lávkou, osazení kovové lávky,
 2. dozdění příčné stěny,
 3. elektroinstalace s osvětlením,
 4. nainstalování speciálního vzduchotechnického zařízení (vzduchotechnická a klimatizační jednotka, včetně řídící jednotky „MaR“).

Vstup do rotundy bude řešen kamennou deskou v úrovni pískovcového schodu z chodby, která bude čtyřmi schody s kamenným obkladem navazovat na ocelovou konstrukci lávky. Kamenné zdivo krypty i barokní zdivo bude očištěno a po obou stranách vstupu budou zakryty přívody a průchody inženýrských sítí. Celá rotunda bude překlenuta ocelovou lávkou (1040 mm široká a 9515 mm dlouhá). Na obou koncích lávky budou vybetonovány základové konstrukce pro její ukotvení. Nová zděná konstrukce z cihelného zdiva bude uprostřed kruhového půdorysu rotundy podpírat ocelovou lávku a zpevňovat horní úroveň hliněné podlahy v kruhovém půdorysu rotundy. Zeď na východní straně bude zakryta předstěnou z cihelného zdiva a omítnuta. Severní stěna bude kompletně očištěna, poté omítnuta a po dohodě o barevnosti vymalována.
j3cezf-smutka1

Osvětlení prostoru je koncipováno jako nepřímé. Všechna svítidla budou instalována v lávce nebo pod ní. Bodové osvětlení bude osvětlovat nášlapnou plochu lávky. Liniová světla budou osvětlovat celou podlahu místnosti, instalace těchto světel bude pod nosnou konstrukcí lávky. Liniová světla budou osvětlovat vstupní část rotundy kolem pískovcového ostění. Severní část rotundy budou osvětlovat bodová a halogenová svítidla.

Instalování speciální vzduchotechnické jednotky je nezbytnou součástí stavby pro zajištění mikroklimatických podmínek k ochraně a zachování historických prvků a artefaktů rotundy.