Prohlášení Ministerstva financí ČR k významu a účelu EHP a Norských fondů v ČR

Ministerstvo financí jako Národní kontaktní místo vydalo prohlášení, kterým reaguje na množící se zkreslené informace a spekulace ohledně významu a účelu EHP a Norských fondů v ČR. Tyto kritické hlasy mohou přispět k negativnímu vnímání EHP a Norských fondů ze strany veřejnosti, a to jak ve vztahu k aktuálním výsledkům projektů tak i k nadcházející etapě EHP a Norských fondů. Prohlášení bylo v pondělí 16. května  zveřejněno na webu MFČR (http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2016/cile-podpory-ehp-a-norskych-fondu-si-ces-24907). Stejné znění bylo vyvěšeno i na oficiálních stránkách EHP a Norských fondů (http://www.eeagrants.cz/cs/aktuality/2016/cile-podpory-ehp-a-norskych-fondu-si-ces-2196).

Téma rotundy Sv. Václava ve výuce na KTF

V úterý 26. dubna 2016 proběhla v rámci předmětu „Interdisciplinární cvičení“ přednáška PhDr. Jarmily Čihákové o nálezu rotundy Sv. Václava, její záchraně a archeologickém průzkumu. Význam nálezu jedné z nejstarších sakrálních památek na území Čech zcela zásadně přispívá k poznání křesťanství v našich zemích, protínající se navíc v tomto místě s kulty předkřesťanské společnosti.

IMG_3214

Přednáška byla určena studentům přednáškových cyklů zaměřených na historii umění, architekturu, historiografii, stejně jako zájemcům tyto oblasti.

 

IMG_3216

Setkání proběhlo na základě deklarované spolupráce mezi Matematicko-fyzikální fakultou a Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.

Na přednášku navazovala exkurze studentů o týden později, v úterý 3. května.

IMG_3266