Cenu Miloslava Petrusky za prezentaci UK pro rok 2016 získal tým záchrany rotundy

Z rukou rektora Univerzity Karlovy prof. Tomáše Zimy převzali ocenění v rámci slavnostního zasedání v Karolinu vedoucí projektu dr. Martin Vlach a vedoucí archeologického výzkumu PhDr. Jarmila Čiháková z Národního památkového ústavu. Jmenovitě byl oceněn také hlavní restaurátor projektu ak. mal. Tomáš Rafl, který si však z osobních důvodů nemohl ocenění osobně převzít.

Více než dvouletý projekt rekonstrukce a zpřístupnění rotundy sv. Václava byl na MFF UK úspěšně završen v říjnu loňského roku. Pozornost zasluhuje v mnoha ohledech, mimo jiné i pro různorodost profesí, které se na něm podílely. Rekonstrukce vzácné památky z doby počátků českého státu si totiž vyžádala účast archeologů, historiků, teologů, exaktních vědců a mnoha dalších odborníků.

Projekt zaznamenal ve svém průběhu mimořádný mediální zájmem a k jeho úspěšné realizaci nezanedbatelnou měrou přispěla také široká veřejnost. Poskytnuté finanční dary nutné k dokončení rekonstrukce přesáhly 2 400 000 Kč. Všechny tyto souvislosti byly v rámci předávacího ceremoniálu připomenuty.

Ocenění je každoročně udělováno za počin, jenž má významný dopad na vytváření pozitivního obrazu Univerzity Karlovy širokou veřejností. Cena může být udělena jednotlivci či skupině bez ohledu na příslušnost k akademické obci.

Praha noir – 14 povídek předních českých spisovatelů

Kolik tváří mají pražské zločiny, záhady a tajemství? Čtrnáct českých autorů přijalo výzvu nabídnout na tuto otázku odpověď a navázat tak na bohatou tradici kriminálních a tajemných příběhů s pražskými náměty. Jedna z povídek nese název „Rotunda“ a není náhodou, že jejím autorem je Ondřej Neff. Tento spisovatel se se svou ženou Ljubou Krbovou stal jedním z kmotrů vína πnot noir, na němž spolupracovala MFF UK spolu se Znovínem Znojmo. Po pronesení slavnostní řeči a přípitku se manželé zúčastnili prohlídky v Rotundě sv.Václava. Prohlídka zažehla ve spisovateli zřejmě jiskřičku inspirace a rotunda se stala v knize dějištěm záhadného kriminálního příběhu. Pokud byste si ji chtěli přečíst, tak si musíte pořídit knihu Praha noir, která vyšla téměř na den přesně jako konec projektu záchrana rotundy.

Zkolaudovali jsme!

Slavnostní kolaudace uzavřela na sklonku června další ze stěžejních etap projektu rekonstrukce rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí.

V rámci stavebních prací byla do prostoru někdejší rotundy umístěna kovová lávka, z níž si návštěvník bude moci unikátní památku prohlédnout. Díky položeným replikám dlažby navíc získá představu o její původní celkové velikosti a rozměrech. Do finále směřuje také archeologický průzkum, který potvrzuje jedinečnost celého nálezu.

20160628_093019
Upravený interiér rotundy

Do rotundy byla na své původní místo uložena replika dlažby z 11. století. Jde o 290 dlaždic tří tvarů, dotvářejících prostor čtvrtiny podlahy rotundy. Doplňuje tak původní fragment historických dlaždic o rozsahu necelých pěti procent celkové plochy podlahy. Do prostoru byl také umístěn fragment románského okénka. V místě je dále k vidění kamenný kruh, jenž je pozůstatkem z ještě starší kůlové stavby.

Během průzkumu archeologové zdokumentovali kolekci šperků z 9. a 10. století, šest koster rodiny rytíře z doby Jana Lucemburského a více než 3 000 úlomků nádob. Nálezy tak činí z prostoru, o němž odborníci ještě donedávna nevěděli, jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v Praze. Rotunda byla totiž více než 300 let považována za ztracenou a náhodně objevena teprve před 12 lety během rekonstrukce budovy, v níž sídlí informatická sekce MFF UK.

Přes léto se bude instalovat holografická projekce rotundy,dokončena interkativní prezentace a informační panely. Vybrané exponáty budou umístěny ve vitrínách vně prostoru rotundy. Za tři měsíce po kolaudaci, v Den české státnosti zasvěcený sv. Václavovi, bude rotunda slavnostně otevřena. Dočká se tedy po téměř 400 letech
dalšího svatováclavského zázraku.

Rekonstrukce, archeologické a restaurátorské práce jsou financovány z projektu Norských fondů. Na projekt však prostřednictvím „dárcovské aplikace“:<http://www.nase-rotunda.cz/>www.nase-rotunda.cz významné přispělo také téměř 600 dárců. K cílové částce, 2,4 milionům korun, zbývá ještě vybrat 200 000 Kč. Pokud se sumu podaří shromáždit, rotundu bude možné příležitostně zpřístupnit široké veřejnosti.

20160628_091000
Fragment původní dlažby in-situ

20160628_085623
Replika historické dlažby

Přednášku o rotundě navštívili i z Ministerstva financí ČR

Ve středu 8.6. provedl prostorem rotundy pan proděkan Vlach skupinu Univerzity 3. věku. Mezi návštěvníky byl i vítěz soutěže Designer11th a zástupkyně z Ministerstva financí ČR. Pan proděkan představil historii rotundy, nové poznatky, které vyvstaly z archeologických i restaurátorských prací. Protože se v současné době dokončují stavební práce, byla skupina rozdělena na dvě skupiny. Zatímco jednu provázel odborným výkladem pan Rafl, který vede restaurátorské práce, druhou skupinu provedla Anna Kotěšovcová z OMK MFF UK podzemními prostory Malostranského náměstí MFF UK.
Děkujeme všem za účast, zajímavé dotazy a našim spolupracovníkům za organizaci.IMG_2769

IMG_2808

IMG_2789

Návštěva z Jordánska

ing. B. Nabulsi, ing. K. Khasman, ing. P. Justa, mgr. M. Houska

ing. B. Nabulsi, ing. K. Khasman, ing. P. Justa, mgr. M. Houska

Na konci dubna letošního roku zavítali na staveniště rotundy zástupci jordánského města Salt;  starosta města, ing. Khaled Khashman a ing. Bashar Nabulsi. Zajímali se o historii památky, charekter restaurátorských prací a o postup realizace projektu záchrany rotundy Sv. Václava. Návštěva byla zaštítěna spoluprací dodatele stavby, GEMA ART GROUP s památkovým úřadem v Jordánsku. Průvodci hostům byli ing. Petr Justa a Mgr. Miroslav Houska.

GEMA ART GROUP a.s. působí dlouhou řadu let na Blízkém východě. S jordánskou stranou, a konkrétně s ing. Basharem Nabulsi, spolupracovala již v roce 2002 na projektu NAMO (Nabatean Mortars) financovaného Evropskou komisí v rámci 5th Framework Program. Následovala spolupráce v roce 2005, kdy spolupracovali na průzkumu stavebních materiálů monumentu Ctesiphon v Iráku. Od loňského roku spolupracuje s městem Salt.

1-IMG_3304 2-IMG_3305 3-IMG_3306

 

 

Prohlášení Ministerstva financí ČR k významu a účelu EHP a Norských fondů v ČR

Ministerstvo financí jako Národní kontaktní místo vydalo prohlášení, kterým reaguje na množící se zkreslené informace a spekulace ohledně významu a účelu EHP a Norských fondů v ČR. Tyto kritické hlasy mohou přispět k negativnímu vnímání EHP a Norských fondů ze strany veřejnosti, a to jak ve vztahu k aktuálním výsledkům projektů tak i k nadcházející etapě EHP a Norských fondů. Prohlášení bylo v pondělí 16. května  zveřejněno na webu MFČR (http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2016/cile-podpory-ehp-a-norskych-fondu-si-ces-24907). Stejné znění bylo vyvěšeno i na oficiálních stránkách EHP a Norských fondů (http://www.eeagrants.cz/cs/aktuality/2016/cile-podpory-ehp-a-norskych-fondu-si-ces-2196).