Rotunda jako prostor pro praktickou výuku restaurátorů

Prostory v rotundě Sv. Václava s nově umístěnou lávkou měli možnost poprvé navštívit také studenti Fakulty Restaurování Univerzity Pardubice, oboru Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury. V úterý 29. března jim tak vedoucí restaurátorských prací, ak. malíř Tomáš Rafl s kolegy poskytli odborný výklad a během navazujícího workshopu byli k dispozici pro řadu dotazů.

Cílem výukového pobytu bylo seznámit účastníky s praktickými aspekty restaurování a památkové obnovy v rámci předmětu „Metodologie restaurátorských realizací“ a „ateliérové výuky“.

IMG_3259 IMG_3258 IMG_3253

Jak vypadá lávka v rotundě a prozatímní repliky dlažby?

Stavební část projektu zajišťující zpřístupnění rotundy a přizpůsobení prostoru pro prezentační účely probíhá v plném proudu. Momentálně se v rotundě pracuje na překlenutí prostoru ocelovou lávkou (1040 mm široká a 9515 mm dlouhá). Na obrázku vidíte aktuální stav lávky ke dni 12. 4. 2016.
.lávka_2

 

Restaurátoři pilotně vyrábí repliky unikátní dlažby. Postup je velmi náročný, hledá se co nejpřesnější kvalita materiálu a způsobu vypálení. O malou ochutnávku prozatímních zkušebních dlaždic se s vámi nyní podělíme. dlažba

Staňte se jednou z tváří videa pro rotundu!

Podpořte nás, milí dárci,
stačí vzít fotoaparát, vámi napsaný slogan „Taky jsem přispěl/a“ a nasadit úsměv od ucha k uchu.
Cvak – a tuhle jedinečnou fotku nám zaslat na e-mail info@nase-rotunda.cz do 23. 3. 2016.

Co s vaší fotografií uděláme?

Spolu s těmi dalšími ji zpracujeme v naší video ukázce na podporu sbírky. Tohle video pak budeme sdílet na sociální síti facebook a na našich „matfyzáckých“ stránkách.
Na konci série fotek se objeví otázka:“ Přidáte se k nám?“

A co víte, třeba právě vaše tvář přesvědčí i další dárce a rotundu se nám všem opravdu podaří zpřístupnit.

kolektiv rotundy

Dlažba pro rotundu sv. Václava – Designer11th

MFF UK připravila soutěž „ Designer11th pro rotundu sv. Václava“. Cílem soutěže je vytvořit návrh pokládky celé dlažby, který respektuje rozložení 21 dochovaných dlaždic. Vítězný návrh bude týmem archeologů a restaurátorů fyzicky realizován v průběhu duben 2016 v rotundě sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze. Více o soutěži se můžete dozvědět zde

Dr. Čiháková přednášela v rámci semináře Fyzikálního ústavu MFF UK

V úterý 5.1. se konala přednáška Dr. Čihákové o rotundě sv. Václava v posluchárně FÚ.

Posluchači byli seznámeni s historií rotundy sv. Václava, s metodami, které archeologové používají při práci s nálezy i s dalšími etapami restaurování prostor rotundy. Dr. Čiháková zdůraznila také jedinečnost této objevené stavby v rámci historie českého území.

 DSCF1602DSCF1623

Malostranský kostel sv. Václava v geometrickém světě středoevropských rotund

Národní památkový ústav vydal 30.11.2015 rozsáhlou publikaci Staletá Praha (ročník XXXI/2015, číslo 1). V tomto odborném recenzovaném časopisu zaměřeném na historii a vývoj Prahy je otištěna téměř 100 stránková práce Jarmily Čihákové a Martina Müllera o rotundách. Jarmila Čiháková je vedoucí archeologických prací i na naší malostranské rotundě. Publikaci je možno zakoupit v Knihkupectví NPÚ (Informační centrum NPÚ, Na Perštýně 12), v knihkupectví Klubu Za starou Prahu, v Academii či Knihkupectví Karolinum. Našim dárcům nabízíme alespoň krátkou „ochutnávku“.
Staletá Praha XXXI/2015, 1.strana