Rotunda jako prostor pro praktickou výuku restaurátorů

Prostory v rotundě Sv. Václava s nově umístěnou lávkou měli možnost poprvé navštívit také studenti Fakulty Restaurování Univerzity Pardubice, oboru Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury. V úterý 29. března jim tak vedoucí restaurátorských prací, ak. malíř Tomáš Rafl s kolegy poskytli odborný výklad a během navazujícího workshopu byli k dispozici pro řadu dotazů.

Cílem výukového pobytu bylo seznámit účastníky s praktickými aspekty restaurování a památkové obnovy v rámci předmětu „Metodologie restaurátorských realizací“ a „ateliérové výuky“.

IMG_3259 IMG_3258 IMG_3253

Jak vypadá lávka v rotundě a prozatímní repliky dlažby?

Stavební část projektu zajišťující zpřístupnění rotundy a přizpůsobení prostoru pro prezentační účely probíhá v plném proudu. Momentálně se v rotundě pracuje na překlenutí prostoru ocelovou lávkou (1040 mm široká a 9515 mm dlouhá). Na obrázku vidíte aktuální stav lávky ke dni 12. 4. 2016.
.lávka_2

 

Restaurátoři pilotně vyrábí repliky unikátní dlažby. Postup je velmi náročný, hledá se co nejpřesnější kvalita materiálu a způsobu vypálení. O malou ochutnávku prozatímních zkušebních dlaždic se s vámi nyní podělíme. dlažba

Zahraniční studenti v rotundě Sv. Václava

V pátek 11. března zavítala do rotundy Sv. Václava exkurze pro posluchače mezinárodního studijního oboru „Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions“ (http://www.msc-sahc.org/). Tento obor realizuje Fakulta stavební ČVUT v Praze společně se 3 zahraničními univerzitami a ÚTAM AVČR v rámci programu Erasmus Mundus (Erasmus+). Návštěva byla připravena díky dlouholeté spolupráci mezi garantem stavebních a restaurátorských prací na projektu, společnosti GEMA ART GROUP a.s. a ČVUT v Praze.

Zahraniční studenti se, v doprovodu svých lektorů prof. Petra Kabele, doc. Evy Burgetové a Davida Biggse P.E., S.E.  (USA), měli možnost seznámit se stavební historií rotundy a charakterem probíhajících záchranných opatření. Ing. Petr Justa a restaurátorka Malvína Pešková jim poskytli odborný výklad a zodpověděli řadu dotazů.

7-1-DSCN5098 6-5-DSCN5111 5-4-DSCN5108 2-1-DSCN5105