Zkolaudovali jsme!

Slavnostní kolaudace uzavřela na sklonku června další ze stěžejních etap projektu rekonstrukce rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí.

V rámci stavebních prací byla do prostoru někdejší rotundy umístěna kovová lávka, z níž si návštěvník bude moci unikátní památku prohlédnout. Díky položeným replikám dlažby navíc získá představu o její původní celkové velikosti a rozměrech. Do finále směřuje také archeologický průzkum, který potvrzuje jedinečnost celého nálezu.

20160628_093019
Upravený interiér rotundy

Do rotundy byla na své původní místo uložena replika dlažby z 11. století. Jde o 290 dlaždic tří tvarů, dotvářejících prostor čtvrtiny podlahy rotundy. Doplňuje tak původní fragment historických dlaždic o rozsahu necelých pěti procent celkové plochy podlahy. Do prostoru byl také umístěn fragment románského okénka. V místě je dále k vidění kamenný kruh, jenž je pozůstatkem z ještě starší kůlové stavby.

Během průzkumu archeologové zdokumentovali kolekci šperků z 9. a 10. století, šest koster rodiny rytíře z doby Jana Lucemburského a více než 3 000 úlomků nádob. Nálezy tak činí z prostoru, o němž odborníci ještě donedávna nevěděli, jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v Praze. Rotunda byla totiž více než 300 let považována za ztracenou a náhodně objevena teprve před 12 lety během rekonstrukce budovy, v níž sídlí informatická sekce MFF UK.

Přes léto se bude instalovat holografická projekce rotundy,dokončena interkativní prezentace a informační panely. Vybrané exponáty budou umístěny ve vitrínách vně prostoru rotundy. Za tři měsíce po kolaudaci, v Den české státnosti zasvěcený sv. Václavovi, bude rotunda slavnostně otevřena. Dočká se tedy po téměř 400 letech
dalšího svatováclavského zázraku.

Rekonstrukce, archeologické a restaurátorské práce jsou financovány z projektu Norských fondů. Na projekt však prostřednictvím „dárcovské aplikace“:<http://www.nase-rotunda.cz/>www.nase-rotunda.cz významné přispělo také téměř 600 dárců. K cílové částce, 2,4 milionům korun, zbývá ještě vybrat 200 000 Kč. Pokud se sumu podaří shromáždit, rotundu bude možné příležitostně zpřístupnit široké veřejnosti.

20160628_091000
Fragment původní dlažby in-situ

20160628_085623
Replika historické dlažby

Přednášku o rotundě navštívili i z Ministerstva financí ČR

Ve středu 8.6. provedl prostorem rotundy pan proděkan Vlach skupinu Univerzity 3. věku. Mezi návštěvníky byl i vítěz soutěže Designer11th a zástupkyně z Ministerstva financí ČR. Pan proděkan představil historii rotundy, nové poznatky, které vyvstaly z archeologických i restaurátorských prací. Protože se v současné době dokončují stavební práce, byla skupina rozdělena na dvě skupiny. Zatímco jednu provázel odborným výkladem pan Rafl, který vede restaurátorské práce, druhou skupinu provedla Anna Kotěšovcová z OMK MFF UK podzemními prostory Malostranského náměstí MFF UK.
Děkujeme všem za účast, zajímavé dotazy a našim spolupracovníkům za organizaci.IMG_2769

IMG_2808

IMG_2789

Návštěva z Jordánska

ing. B. Nabulsi, ing. K. Khasman, ing. P. Justa, mgr. M. Houska

ing. B. Nabulsi, ing. K. Khasman, ing. P. Justa, mgr. M. Houska

Na konci dubna letošního roku zavítali na staveniště rotundy zástupci jordánského města Salt;  starosta města, ing. Khaled Khashman a ing. Bashar Nabulsi. Zajímali se o historii památky, charekter restaurátorských prací a o postup realizace projektu záchrany rotundy Sv. Václava. Návštěva byla zaštítěna spoluprací dodatele stavby, GEMA ART GROUP s památkovým úřadem v Jordánsku. Průvodci hostům byli ing. Petr Justa a Mgr. Miroslav Houska.

GEMA ART GROUP a.s. působí dlouhou řadu let na Blízkém východě. S jordánskou stranou, a konkrétně s ing. Basharem Nabulsi, spolupracovala již v roce 2002 na projektu NAMO (Nabatean Mortars) financovaného Evropskou komisí v rámci 5th Framework Program. Následovala spolupráce v roce 2005, kdy spolupracovali na průzkumu stavebních materiálů monumentu Ctesiphon v Iráku. Od loňského roku spolupracuje s městem Salt.

1-IMG_3304 2-IMG_3305 3-IMG_3306

 

 

Téma rotundy Sv. Václava ve výuce na KTF

V úterý 26. dubna 2016 proběhla v rámci předmětu „Interdisciplinární cvičení“ přednáška PhDr. Jarmily Čihákové o nálezu rotundy Sv. Václava, její záchraně a archeologickém průzkumu. Význam nálezu jedné z nejstarších sakrálních památek na území Čech zcela zásadně přispívá k poznání křesťanství v našich zemích, protínající se navíc v tomto místě s kulty předkřesťanské společnosti.

IMG_3214

Přednáška byla určena studentům přednáškových cyklů zaměřených na historii umění, architekturu, historiografii, stejně jako zájemcům tyto oblasti.

 

IMG_3216

Setkání proběhlo na základě deklarované spolupráce mezi Matematicko-fyzikální fakultou a Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.

Na přednášku navazovala exkurze studentů o týden později, v úterý 3. května.

IMG_3266

Rotunda jako prostor pro praktickou výuku restaurátorů

Prostory v rotundě Sv. Václava s nově umístěnou lávkou měli možnost poprvé navštívit také studenti Fakulty Restaurování Univerzity Pardubice, oboru Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury. V úterý 29. března jim tak vedoucí restaurátorských prací, ak. malíř Tomáš Rafl s kolegy poskytli odborný výklad a během navazujícího workshopu byli k dispozici pro řadu dotazů.

Cílem výukového pobytu bylo seznámit účastníky s praktickými aspekty restaurování a památkové obnovy v rámci předmětu „Metodologie restaurátorských realizací“ a „ateliérové výuky“.

IMG_3259 IMG_3258 IMG_3253

Zahraniční studenti v rotundě Sv. Václava

V pátek 11. března zavítala do rotundy Sv. Václava exkurze pro posluchače mezinárodního studijního oboru „Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions“ (http://www.msc-sahc.org/). Tento obor realizuje Fakulta stavební ČVUT v Praze společně se 3 zahraničními univerzitami a ÚTAM AVČR v rámci programu Erasmus Mundus (Erasmus+). Návštěva byla připravena díky dlouholeté spolupráci mezi garantem stavebních a restaurátorských prací na projektu, společnosti GEMA ART GROUP a.s. a ČVUT v Praze.

Zahraniční studenti se, v doprovodu svých lektorů prof. Petra Kabele, doc. Evy Burgetové a Davida Biggse P.E., S.E.  (USA), měli možnost seznámit se stavební historií rotundy a charakterem probíhajících záchranných opatření. Ing. Petr Justa a restaurátorka Malvína Pešková jim poskytli odborný výklad a zodpověděli řadu dotazů.

7-1-DSCN5098 6-5-DSCN5111 5-4-DSCN5108 2-1-DSCN5105