Zkolaudovali jsme!

Slavnostní kolaudace uzavřela na sklonku června další ze stěžejních etap projektu rekonstrukce rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí.

V rámci stavebních prací byla do prostoru někdejší rotundy umístěna kovová lávka, z níž si návštěvník bude moci unikátní památku prohlédnout. Díky položeným replikám dlažby navíc získá představu o její původní celkové velikosti a rozměrech. Do finále směřuje také archeologický průzkum, který potvrzuje jedinečnost celého nálezu.

20160628_093019
Upravený interiér rotundy

Do rotundy byla na své původní místo uložena replika dlažby z 11. století. Jde o 290 dlaždic tří tvarů, dotvářejících prostor čtvrtiny podlahy rotundy. Doplňuje tak původní fragment historických dlaždic o rozsahu necelých pěti procent celkové plochy podlahy. Do prostoru byl také umístěn fragment románského okénka. V místě je dále k vidění kamenný kruh, jenž je pozůstatkem z ještě starší kůlové stavby.

Během průzkumu archeologové zdokumentovali kolekci šperků z 9. a 10. století, šest koster rodiny rytíře z doby Jana Lucemburského a více než 3 000 úlomků nádob. Nálezy tak činí z prostoru, o němž odborníci ještě donedávna nevěděli, jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v Praze. Rotunda byla totiž více než 300 let považována za ztracenou a náhodně objevena teprve před 12 lety během rekonstrukce budovy, v níž sídlí informatická sekce MFF UK.

Přes léto se bude instalovat holografická projekce rotundy,dokončena interkativní prezentace a informační panely. Vybrané exponáty budou umístěny ve vitrínách vně prostoru rotundy. Za tři měsíce po kolaudaci, v Den české státnosti zasvěcený sv. Václavovi, bude rotunda slavnostně otevřena. Dočká se tedy po téměř 400 letech
dalšího svatováclavského zázraku.

Rekonstrukce, archeologické a restaurátorské práce jsou financovány z projektu Norských fondů. Na projekt však prostřednictvím „dárcovské aplikace“:<http://www.nase-rotunda.cz/>www.nase-rotunda.cz významné přispělo také téměř 600 dárců. K cílové částce, 2,4 milionům korun, zbývá ještě vybrat 200 000 Kč. Pokud se sumu podaří shromáždit, rotundu bude možné příležitostně zpřístupnit široké veřejnosti.

20160628_091000
Fragment původní dlažby in-situ

20160628_085623
Replika historické dlažby

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Články a jeho autorem je Ilona Simankova. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.