Záchrana Rotundy Sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze

Projekt EHP-CZ06-OV-1-026-2014 Záchrana Rotundy Sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze, byl oficiálním projektem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v rámci programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění programové oblasti č.16 – Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví realizovaných za podpory Fondu EHP.

V rámci rozsáhlé rekonstrukce budovy bývalého Jezuitského profesního domu, nyní UK MFF, bylo v roce 2004 nalezeno torzo románské rotundy sv. Václava. V její části se dochoval mimořádně cenný fragment románské keramické dlažby z 11. stol. v původním uložení. Památka dosahuje nálezu celosvětového měřítka. I další nálezy (např. románské základové zdivo, kamenný kruh z období začátků osídlení pražské kotliny) napovídají na ojedinělý význam místa v české historii. Mimořádná autenticita, až určitá magičnost prostoru, přímo nabádá k tomu, aby byla rotunda zpřístupněna široké veřejnosti. Místo je významné už svým spojením se sv. Václavem a jeho odkazem k české historii. Památka byla po mnoho století zapomenuta, momentálně je ve velmi vysokém stupni poškození a vyžaduje naléhavý, neodkladný zásah.

V prostoru památky byla v předešlých letech provedena první část archeologického průzkumu, základní předzpevnění, akutní ošetření nalezených historických konstrukcí a nejnutnější stavební úpravy nezbytné pro uchování historických terénů. Pro nezbytné uchování památky bylo provedeno základní klimatické zajištění. Hlavními aktivitami projektu Záchrana Rotundy Sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze budou restaurátorské, archeologické a stavební práce, včetně klimatického zajištění. Realizátor si klade za cíl zpřístupnění a prezentaci památky, resp. jejích jednotlivých historických fragmentů pro odbornou i laickou veřejnost.