Faktická rekonstrukce prostoru rotundy Sv. Václava zahájena

V pondělí 11. ledna 2016 bylo v Rotundě za účasti zástupců zhotovitele stavby, archeologů, restaurátorů a investora (Matematicko-fyzikální fakulty UK) předáno staveniště, čímž byly restaurátorské i stavební práce v rotundě započaty.
Na úvodních jednáních byly projednány zejména podmínky a způsob zabezpečení architektonicky cenných prvků a archeologických situací, upřesněny postupy provádění prací a detaily řešení, byla provedena fotodokumentace výchozího stavu. O zahájení prací byly informovány příslušné úřady (stavební úřad, orgány památkové péče, inspektorát práce).

Dlažba pro rotundu sv. Václava – Designer11th

MFF UK připravila soutěž „ Designer11th pro rotundu sv. Václava“. Cílem soutěže je vytvořit návrh pokládky celé dlažby, který respektuje rozložení 21 dochovaných dlaždic. Vítězný návrh bude týmem archeologů a restaurátorů fyzicky realizován v průběhu duben 2016 v rotundě sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze. Více o soutěži se můžete dozvědět zde

Dr. Čiháková přednášela v rámci semináře Fyzikálního ústavu MFF UK

V úterý 5.1. se konala přednáška Dr. Čihákové o rotundě sv. Václava v posluchárně FÚ.

Posluchači byli seznámeni s historií rotundy sv. Václava, s metodami, které archeologové používají při práci s nálezy i s dalšími etapami restaurování prostor rotundy. Dr. Čiháková zdůraznila také jedinečnost této objevené stavby v rámci historie českého území.

 DSCF1602DSCF1623