Téma rotundy Sv. Václava ve výuce na KTF

V úterý 26. dubna 2016 proběhla v rámci předmětu „Interdisciplinární cvičení“ přednáška PhDr. Jarmily Čihákové o nálezu rotundy Sv. Václava, její záchraně a archeologickém průzkumu. Význam nálezu jedné z nejstarších sakrálních památek na území Čech zcela zásadně přispívá k poznání křesťanství v našich zemích, protínající se navíc v tomto místě s kulty předkřesťanské společnosti.

IMG_3214

Přednáška byla určena studentům přednáškových cyklů zaměřených na historii umění, architekturu, historiografii, stejně jako zájemcům tyto oblasti.

 

IMG_3216

Setkání proběhlo na základě deklarované spolupráce mezi Matematicko-fyzikální fakultou a Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.

Na přednášku navazovala exkurze studentů o týden později, v úterý 3. května.

IMG_3266

Zahraniční studenti v rotundě Sv. Václava

V pátek 11. března zavítala do rotundy Sv. Václava exkurze pro posluchače mezinárodního studijního oboru „Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions“ (http://www.msc-sahc.org/). Tento obor realizuje Fakulta stavební ČVUT v Praze společně se 3 zahraničními univerzitami a ÚTAM AVČR v rámci programu Erasmus Mundus (Erasmus+). Návštěva byla připravena díky dlouholeté spolupráci mezi garantem stavebních a restaurátorských prací na projektu, společnosti GEMA ART GROUP a.s. a ČVUT v Praze.

Zahraniční studenti se, v doprovodu svých lektorů prof. Petra Kabele, doc. Evy Burgetové a Davida Biggse P.E., S.E.  (USA), měli možnost seznámit se stavební historií rotundy a charakterem probíhajících záchranných opatření. Ing. Petr Justa a restaurátorka Malvína Pešková jim poskytli odborný výklad a zodpověděli řadu dotazů.

7-1-DSCN5098 6-5-DSCN5111 5-4-DSCN5108 2-1-DSCN5105

Exkurze pracovníků evropských univerzit

V úterý 8. března zavítala na návštěvu do rotundy Sv. Václava skupina pracovníků partnerských univerzity Univerzity Karlovy. Exkurze zástupců německých, polských španělských, anglických, belgických vysokých škol byla součástí společného tréninkového týdne, který zajistili pracovníci univerzitní kanceláře programu Erasmus +. Výklad k postupu restaurátorských prací zajistila odborně restaurátorka Malvína Pešková. P1020916

P1020908

P1020903

P1020901

Malvína Pešková, restaurátorka, při výkladu

 

Faktická rekonstrukce prostoru rotundy Sv. Václava zahájena

V pondělí 11. ledna 2016 bylo v Rotundě za účasti zástupců zhotovitele stavby, archeologů, restaurátorů a investora (Matematicko-fyzikální fakulty UK) předáno staveniště, čímž byly restaurátorské i stavební práce v rotundě započaty.
Na úvodních jednáních byly projednány zejména podmínky a způsob zabezpečení architektonicky cenných prvků a archeologických situací, upřesněny postupy provádění prací a detaily řešení, byla provedena fotodokumentace výchozího stavu. O zahájení prací byly informovány příslušné úřady (stavební úřad, orgány památkové péče, inspektorát práce).

Čím je sv. Václav pro kardinála Duku?

V úterý 6.října jsme měli možnost popovídat si na téma znovuobjevení
Rotundy Sv. Václava s kardinálem Dominikem Dukou, pražským biskupem.
Rozhovor probíhal v prostorách arcibiskupství na Hradčanském nádvoří v
Praze. Setkání navazovalo na natáčení během Svatováclavské pouti v
Brandýse nad Labem, kterou pan kardinál celebroval. V rozhovoru se
mimo jiné vyznává ze svého vztahu k českému světci.

Unikátní video pro rotundu: https://youtu.be/0M8qePIARH0

Siri Ellen Sletner, velvyslankyně Norského království, na návštěvě v rotundě Sv. Václava

Galerie

Galerie obsahuje 13 obrázků.

Ve čtvrtek 25. června dopoledne jsme uvítali v budově MFF UK na Malostranském náměstí velmi vzácnou návštěvu. S projektem obnovy a znovu otevření Svatováclavské rotundy se přišla seznámit Její Excelence, velvyslankyně Norského království v České republice, paní Siri Ellen Sletner. Na místě ji uvítal děkan, … Celý příspěvek