Rotunda v televizi

Česká televize odvysílala v únoru dvě reportáže o projektu Záchrana Rotundy Sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze. První příspěvek mohla veřejnost zhlédnout v rámci Událostí ze dne 13. 2. 2015. Druhou reportáž odvysílala Česká televize v pořadu Z Metropole, sobotní relaci shrnující to nejdůležitější, co se událo v Praze v uplynulých sedmi dnech.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Dne 28. 1. 2015 bylo náměstkem ministra financí JUDr. Martinem Prosem, Ph.D. vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu EHP-CZ06-OV-1-033-01-2014 – Záchrana Rotundy Sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze. Dotace z Národního fondu se poskytuje v hodnotě 7 318 041 Kč.

Nález rotundy

3. února 2004 byla v budově Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy na Malostranském náměstí objevena rotunda sv. Václava, kterou považovali historikové i archeologové po 376 let za ztracenou. Badatelé ji v průběhu staletí hledali několikrát, ale vždy nakonec konstatovali, že zanikla beze stopy při budování jezuitského profesního domu. Podle anonymní rytiny zobrazující vpád Pasovských na Menší Město pražské v r. 1611 se předpokládala její poloha v západní frontě domů uprostřed Malostranského náměstí. Dnes víme, že ve skutečnosti stála východněji.