Rotunda jako prostor pro praktickou výuku restaurátorů

Prostory v rotundě Sv. Václava s nově umístěnou lávkou měli možnost poprvé navštívit také studenti Fakulty Restaurování Univerzity Pardubice, oboru Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury. V úterý 29. března jim tak vedoucí restaurátorských prací, ak. malíř Tomáš Rafl s kolegy poskytli odborný výklad a během navazujícího workshopu byli k dispozici pro řadu dotazů.

Cílem výukového pobytu bylo seznámit účastníky s praktickými aspekty restaurování a památkové obnovy v rámci předmětu „Metodologie restaurátorských realizací“ a „ateliérové výuky“.

IMG_3259 IMG_3258 IMG_3253

Jak vypadá lávka v rotundě a prozatímní repliky dlažby?

Stavební část projektu zajišťující zpřístupnění rotundy a přizpůsobení prostoru pro prezentační účely probíhá v plném proudu. Momentálně se v rotundě pracuje na překlenutí prostoru ocelovou lávkou (1040 mm široká a 9515 mm dlouhá). Na obrázku vidíte aktuální stav lávky ke dni 12. 4. 2016.
.lávka_2

 

Restaurátoři pilotně vyrábí repliky unikátní dlažby. Postup je velmi náročný, hledá se co nejpřesnější kvalita materiálu a způsobu vypálení. O malou ochutnávku prozatímních zkušebních dlaždic se s vámi nyní podělíme. dlažba

Zahraniční studenti v rotundě Sv. Václava

V pátek 11. března zavítala do rotundy Sv. Václava exkurze pro posluchače mezinárodního studijního oboru „Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions“ (http://www.msc-sahc.org/). Tento obor realizuje Fakulta stavební ČVUT v Praze společně se 3 zahraničními univerzitami a ÚTAM AVČR v rámci programu Erasmus Mundus (Erasmus+). Návštěva byla připravena díky dlouholeté spolupráci mezi garantem stavebních a restaurátorských prací na projektu, společnosti GEMA ART GROUP a.s. a ČVUT v Praze.

Zahraniční studenti se, v doprovodu svých lektorů prof. Petra Kabele, doc. Evy Burgetové a Davida Biggse P.E., S.E.  (USA), měli možnost seznámit se stavební historií rotundy a charakterem probíhajících záchranných opatření. Ing. Petr Justa a restaurátorka Malvína Pešková jim poskytli odborný výklad a zodpověděli řadu dotazů.

7-1-DSCN5098 6-5-DSCN5111 5-4-DSCN5108 2-1-DSCN5105

Exkurze pracovníků evropských univerzit

V úterý 8. března zavítala na návštěvu do rotundy Sv. Václava skupina pracovníků partnerských univerzity Univerzity Karlovy. Exkurze zástupců německých, polských španělských, anglických, belgických vysokých škol byla součástí společného tréninkového týdne, který zajistili pracovníci univerzitní kanceláře programu Erasmus +. Výklad k postupu restaurátorských prací zajistila odborně restaurátorka Malvína Pešková. P1020916

P1020908

P1020903

P1020901

Malvína Pešková, restaurátorka, při výkladu

 

Staňte se jednou z tváří videa pro rotundu!

Podpořte nás, milí dárci,
stačí vzít fotoaparát, vámi napsaný slogan „Taky jsem přispěl/a“ a nasadit úsměv od ucha k uchu.
Cvak – a tuhle jedinečnou fotku nám zaslat na e-mail info@nase-rotunda.cz do 23. 3. 2016.

Co s vaší fotografií uděláme?

Spolu s těmi dalšími ji zpracujeme v naší video ukázce na podporu sbírky. Tohle video pak budeme sdílet na sociální síti facebook a na našich „matfyzáckých“ stránkách.
Na konci série fotek se objeví otázka:“ Přidáte se k nám?“

A co víte, třeba právě vaše tvář přesvědčí i další dárce a rotundu se nám všem opravdu podaří zpřístupnit.

kolektiv rotundy

Faktická rekonstrukce prostoru rotundy Sv. Václava zahájena

V pondělí 11. ledna 2016 bylo v Rotundě za účasti zástupců zhotovitele stavby, archeologů, restaurátorů a investora (Matematicko-fyzikální fakulty UK) předáno staveniště, čímž byly restaurátorské i stavební práce v rotundě započaty.
Na úvodních jednáních byly projednány zejména podmínky a způsob zabezpečení architektonicky cenných prvků a archeologických situací, upřesněny postupy provádění prací a detaily řešení, byla provedena fotodokumentace výchozího stavu. O zahájení prací byly informovány příslušné úřady (stavební úřad, orgány památkové péče, inspektorát práce).